เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบาย  ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o31-1 ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์.pdf
Announcement-of-Bandaithepkanjanaubpatum-School.pdf