สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี2566.pdf