รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566.pdf