ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

21/3 หมู่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220

E-mail : 1057120463@pracharath.ac.th

โทร. 053-785012

แผนที่ตั้งโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย